ТРЗ /payroll/ и личен състав

 • Изготвяне, поддръжка и актуализация на трудови досиета;
 • Изготвяне на трудови, граждански договори и договори за управление и контрол;
 • Изготвяне на ведомости за заплати за всички видове осигурени лица;
 • Подаване на уведомления в НОИ по трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори;
 • Служебни бележки и удостоверения;
 • Изготвяне и подаване на декларация 1 и 6;
 • Изготвяне и подаване на уведомления, съгласно чл. 62, ал. 4 от КТ;
 •  Попълване на платежни нареждания за плащане на дължимите суми към бюджета.
 • Обработка и регистриране на болничните листове;
 • Отчитане на отпуски;
 • Кореспонденция с Инспекцията по труда, Служба по трудова медицина.

Връзка с нас

Телефони

042 636 145
0887 460 031
0885 955 910

Email

mildani@abv.bg

Адрес

гр. Стара Загора,
ул. “Подполковник Калитин”49,
ет.1, ап.3

13 + 5 =