Счетоводно обслужване

Счетоводни услуги, които предоставяме на клиенти с абонаментно счетоводно обслужване включват:

 • Организация на счетоводното отчитане, съгласно приложимите стандарти;
 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;
 • Текущо счетоводно отчитане: първични счетоводни документи, обработка на банкови извлечения и касови операции;
 • Отчитане на дълготрайни материални и нематериални активи;
 • Изготвяне на базови и допълнителни справки за нуждите на мениджмънта;
 • Консултации и достъп до състояние на фирмата ви;
 • Изготвяне и подаване на всички необходими документи, свързани с дейността ви, в НАП, НОИ, Търговски регистър и други институции;
 • Счетоводни справки за представяне пред трети лица (Подготовка на документи при кандидатстване за банкови заеми и фирмен лизинг);
 • Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения;
 • Получаване на удостоверения от НАП за наличия и липса на задължения;
 • Изготвяне и подаване на дневниците за покупки и продажби и СД по ЗДДС;
 • Изготвяне и подаване на VIES и INTRASTAT декларации;
 • Изготвяне на протоколи за самоначисляване на ДДС;
 • Възстановяване на ДДС в рамките на ЕС;
 • Годишно счетоводно приключване.

Връзка с нас

Телефони

042 636 145
0887 460 031
0885 955 910

Email

mildani@abv.bg

Адрес

гр. Стара Загора,
ул. “Подполковник Калитин”49,
ет.1, ап.3

6 + 7 =