Публикуване на ГФО в Търговския регистър

Всички търговски дружества, които са извършвали дейност през отчетната година са задължени да публикуват Годишния си финансов отчет в Търговския регистър. Ние предлагаме тази услуга на нашите клиенти, която винаги е добре да се подготвя и представя от специалисти. Практиката показва, че независимо от големината на съответното предприятие и предмета й на дейност, публикуване на ГФО в Търговския Регистър се прави или от счетоводната къща, която поддържа счетоводството на компанията, или от адвоката на дружеството. 

Публикуването на Годишния финансов отчет  извършваме само по електронен път, което гарантира бързина. Не е нужно да носите всички документи на книжен носители, да губите ценно време. Ние комуникираме с нашите клиенти онлайн, независимо къде се намират те. Това ги прави мобилни и не ги ангажира с нищо, използват свободното си време и се занимават само с конкретната си дейност. Избрали сме модерните и надежди методи на кореспонденция защото те спестяват време и улесняват работата на нашите клиенти и на нас самите.

Връзка с нас

Телефони

042 636 145
0887 460 031
0885 955 910

Email

mildani@abv.bg

Адрес

гр. Стара Загора,
ул. “Подполковник Калитин”49,
ет.1, ап.3

6 + 3 =